Fakturačné údaje

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice Slovenskej 10, 971 01 Prievidza 1

IČO: 36005622
DIČ: 2020469572
IČ DPH: SK2020469572
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka 318/R

NÁZOV: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 26 2704 6204/1100
IBAN: SK25 1100 0000 0026 2704 6204
SWIFT kód:: TATRSKBX

Predchádzajúca stránka: Kontakt