Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.,
v skratke HBP, a.s.
CHATA HOREC
Matice slovenskej 10
971 01 Prievidza

Alena Koháriová, vedúca
+421 918 777 141

Miroslav Trgiňa, správca
objednávky prijíma výhradne správca chaty

+421 918 777 013


e-mail: horecremata@hbp.sk
web: www.horecremata.sk

GPS: 48.748352, 18.793202

Mapa